Kommunestyret i Gjerstad skal torsdag avgjøre om man skal si ja eller nei til 10 nye flyktninger i 2020. Illustrasjonsbilde.
Kommunestyret i Gjerstad skal torsdag avgjøre om man skal si ja eller nei til 10 nye flyktninger i 2020. Illustrasjonsbilde.

Gjerstad anmodes om å ta imot 10 nye flyktninger i 2020

Kommunestyret skal torsdag 21. november ta stilling til en anmodning om å bosette 10 nye flyktninger i 2020

Fra tidligere har Gjerstad fått gode skussmål for sitt opplegg for flyktninger. Ikke minst siden kommunen sliter med å opprettholde innbyggerantallet er bosetting av flyktninger med på motvirke en befolkningsreduksjon.

IMDI ber 221 norske kommuner om å ta imot 5120 flyktninger i 2020, mot 5350 i 2019. Totalt bes kommunene på Agder om å ta imot 331 flyktninger. Ingen kommuner er bedt om å ta imot mindre enn 10. Av de omkringliggende kommunene er Risør anmodet om å ta imot 12, Tvedestrand 10, ingen til Vegårshei og Åmli. 

Rådmannens sier i sin vurdering bl.a: - Når Gjerstad kommune også i 2020 er bedt om å bosette 10 flyktninger, er det en ytterligere anerkjennelse av den gode jobben som gjøres i tverrfaglig samarbeid i enhetene i kommunen. Mange mindre kommuner anmodes ikke om bosetting av flyktninger, og i kriteriene fremgår at resultater i integreringsprogrammet over tid og kommunens kompetanse til å sikre et godt integreringsarbeid, skal tillegges vekt.

Følg kommunestyret på nett via kommunens web-TV torsdag fra kl. 18.30.

 

Flere saker

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen

Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune

Kommunestyret vedtok retningsliinjer for kommunalt koronatilskudd

Tone Strat (KrF) gikk i bresjen for krav om lovlighetskontroll av kveldens vedtak i kommunestyret.

Fikk ikke medhold - krever lovlighetskontroll