Skattelistene for 2017 er offentliggjort.
Skattelistene for 2017 er offentliggjort.

Gjersdølinger tjener minst i Aust-Agder

Skattelistene for 2017 er lagt ut, og avisene er fulle av informasjon fra de ulike kommunene

På iGjerstad.no nøyer vi oss med å informere om at gjersdølinger samlet sett er kommunen i fylket med den laveste gjennomsnittsinntekten. 248 639,- er snittinntekten blant bygdas innbyggere i 2017. Dette er kr. 63 634,- lavere enn Lillesand som topper listen med kr. 312 273,- pr. innbygger. Hver gjersdøling bidro med kr. 75 973,- i skatt, også dette er lavest i fylket.,

Nest fattigst i fylket
Særlig bedre ser det heller ikke ut på formuesiden. Med en snittformue pr. innbygger på kr. 400 981,- er kommunens innbyggere på en 14 plass av fylkets 15 kommuner. Bare Iveland er bak oss er mindre velstående enn oss. På formuetoppen i fylket troner Grimstad, med solide kr. 831 873,- i formue pr. innbygger. 

Tallenes tale er ikke uventet, østregionen i fylket har fortsatt levekårsutfordringer som nok er medvirkende til inntekts- og formuenivået. 

Trøsten får være at man ikke kan måle all suksess i penger!

Flere saker

Østre Agder leverer et solid overskudd for 2018. Banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk kan smile hele veien til banken..:-) Arkivfoto.

Østre Agder Sparebank leverer knallresultat for 2018

Kevin Boine kommer til Brokelandsheiadagene

Kevin Boine til Brokelandsheia 31. august

Ordfører Inger Løite håper at så mange som mulig vil bruke sin stemmerett ved årets kommunevalg. Arkivfoto.

Listetoppene holder appeller på Brokelandsheia

Lars O. Østerholt fikk i dag utmerkelser for sin viktige innsats for Norge etter 2. verdenskrig.

Lars Olsen Østerholt hedret med forsvarsmedaljer

Moe Tyr tok årets tredje seier lørdag

Moe Tyr vant i V75 på lørdag

Gode prestasjoner i NM i Orkdal

Fartskontroll i Øvre Gjerstad i dag resulterte i 8 forenklede forelegg. Illustrasjonsfoto.

Ny fartskontroll på Gjerstadveien ga penger til statskassen

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand