Saksordfører i saken om felles Agder, fylkesvaraordfører Jon Olav Strand, KrF
Saksordfører i saken om felles Agder, fylkesvaraordfører Jon Olav Strand, KrF

Fylkestinget sa JA til ett Agder fra 2020

Fylkestinget vedtok i dag med 19 mot 16 stemmer å si ja til å søke Stortinget om en sammenslåing mellom Aust- og Vest-Agder fra og med 01.01.20.

Som ventet var det Arbeiderpartiet som gikk sterkest ut imot en fylkessammenslåing. Gruppeleder Gro Bråten viser til at så få andre fylker har vært positive til dette. - Vi har forsøkt dette to ganger før, uten hell, og mener det ikke er fornuftig å gå inn på dette nå, Blant annet viser vi til den nylig foretatte innbyggerundersøkelsen som er foretatt i fylket vårt, der et flertall var negative til en sammenslåing av Agderfylkene, sa Bråten.

- Å være alene er ikke lengre et alternativ, sa Høyres Haagen Poppe. Det er et stort flertall på Stortinget for å gjennomføre en kommunereform. Enten velger vi å gå inn i dette der vi selv er med på å legge forutsetningene, bl.a. ved å sikre vår andel av offentlige arbeidsplasser. Lar vi Stortinget bestemme for oss mister vi påvirkningskraft. Derfor må vi gjøre et grep for fremtiden, og vi må gjøre det i dag, sa Poppe.

- Det er bare et tidsspørsmål før Agderfylkene blir en felles region, sa Anders Brovig, KrF.

- Jeg er overbevist om at de 35 representantene alle har falt ned på den siden man selv føler er best for innbyggerne. Jeg synes at forhandlingsresultatet er for dårlig for oss, og velger å si nei til sammenslåing, sa fylkesordfører Tellef Inge Mørland, Arbeiderpartiet.

- Et samlet Agder er helt naturlig. Vi hører sammen og skal få dette til. Dette handler ikke bare om Arendal og Kristiansand, men om hele Agder. Derfor stemmer jeg ja i denne saken, sa Inger Lise Hellestad Aasen, KrF.

- FrP har som mål å legge ned flest mulig fylkeskommuner, og skape større regioner. Vi ønsker å fremme vårt eget forslag om å legge meg fylkeskommunen og å fordele arbeidsoppgavene på kommunene, sa Åshild Bruun Gundersen, FrP.

- I Venstre har vi lenge kjempet for større regioner for å flytte makten nedover i systemet. På Agder har vi store oppgaver, bl.a. på likestilling og levekår. Disse utfordringene klarer vi best som en region, ikke som hvert vårt fylke, sa Sara Sægrov Ruud, Venstre.

- Senterpartiet er splittet i denne saken, men jeg er klar på at ett felles Agderfylke er det beste alternativet, sa Knut Austad, Senterpartiet. Samtidig må vi som politikere også være realistiske til hvordan fremtiden vil bli. Jeg ønsker ikke et splittet Agder. Det eneste som er sikkert i dagens debatt er at vi skal si ja eller nei til ett Agder. Det meste annet om ulike antakelser om konsekvenser er spekulasjoner, sa Austad.

 

Etter at FrP og SP hadde fått stemme over sine egne to forslag, som begge falt, sikret 3 av 4 representanter fra FrP og 2 av 3 representanter fra SP, at forslaget fra Høyre, KrF, Venstre og MDG ble vedtatt med 19 mot 16 stemmer.

Dette er forslaget som ble vedtatt:

1. Aust-Agder fylkesting søker Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 1.1.2020. Avtalen forhandlingsutvalgets flertall redegjør for i utredningen «En ny region Agder?» legges til grunn for dette. Vedtaket forutsetter et sammenfallende vedtak i Vest-Agder fylkesting.

2. Aust-Agder fylkesting legger til grunn at regionreformen i hovedsak blir gjennomført i henhold til de føringene som ligger i stortingsmelding 22.

3. Aust-Agder fylkesting ber Stortinget åpne opp for at eksisterende fylkesgrenser kan justeres ved ny regioninndeling. Grensekommuner bør få mulighet til å velge regiontilhørighet.

4. De statlige etatene med oppgaver og funksjoner som er viktige for regional utvikling, har ulik inndeling. Aust-Agder fylkesting ønsker at Stortinget tar en overordnet vurdering av størrelsen på regionalt folkevalgt og statlig nivå slik at disse blir sammenfallende.

5. Aust-Agder fylkesting støtter forhandlingsutvalgets uttalelser om å opprettholde et godt tjenestetilbud i hele regionen. Fylkestinget merker seg også flertallets målsettinger om å styrke indre, østre, og vestre deler av Agder, og ber fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder utarbeide konkrete tiltak for å bedre levekår, utdanningsnivå og næringsutvikling i de nevnte distriktene.

Flere saker

Agnete Aasbø

-Tilbudene blir ikke borte!

Elevene ved Gjerstad skole hadde grillfest for å markere slutten på skoleåret.

Siste skoleavslutning på Gjerstad skole

Opprop mot nedleggelse av Familiehuset

Ordfører Inger Løite

- Omorganisering og endringer i Familiehuset i Gjerstad

Ellen Bakke er tidligere ansatt i Familiehuset i Gjerstad

Nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad

- Hastverks-nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad gagner ingen

Staysman & Lazz under sin konsert fredag kveld

Gjerstad LIVE legges ned

Gro Eskeland er Senterpartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for SP - Gro Eskeland