Forviklinger rundt lysløypeanlegget på Vestøl

Formannskapet drøftet tirsdag en henvendelse fra Gjerstad IL om en utfordring i forbindelse med ferdigstillelse av lysløypa på Vestøl. De aller fleste grunneierne har vist stor velvilje for at prosjektet skal bli realisert. 

Det gjenstår imidlertid å få til en avtale med grunneier Knut Hartveit, som etter omfattende forhandlinger med GIL fortsatt har innsigelser til planene. Dermed står saken i stampe, og kommunen er bedt om å ta en mer aktiv del i saken for å forsøke å bidra til en løsning. Gjerstad IL har til nå investert rundt 900 000,- i prosjektet, og er naturlig nok utålmodige for å få ferdigstilt lysløypeanlegget som mange ser fram til å kunne benytte seg av.

Formannskapet besluttet derfor i tirsdagens møte å gå i dialog med grunneieren for å tilby å kjøpe det aktuelle arealet slik at lysløypa kan ferdigstilles så snart som mulig. Rådmannen fikk fullmakt til å fullføre en slik kjøpsavtale.

Skulle ikke partene komme frem til en avtale vil kommunen kunne vurdere å igangsette en ekspropriasjonssak. Norske kommuner har etter Lov om oreigning av fast eigedom rett til å ekspropriere private grunneieres eiendom i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplaner, "hvis reguleringen gjelder et formål som gjør det naturlig at kommunen eier området". Eksempler på slike formål er friområde, vei, skole og rådhus. Ekspropriasjon er ikke uvanlig når stat og kommune trenger areal til offentlige formål. 

Flere saker

Isak Knutsen, 16 år, fra Tromøya, er kåret til Nordens beste friluftsblogger.

Foredrag for alle friluftsinteresserte

Ordfører Inger Løite

Se ordfører Inger Løite i Dagsrevyen søndag kveld

Det finnes mange fine biler på Cuba

Reisebrev fra familien Ausland

Innbyggerne i Gjerstad kan se frem til lavere eiendomsskatt.

Eiendomsskatten reduseres med 5,6 millioner i Gjerstad

Kjell Trygve Grunnsvoll vil gjøre et nytt forsøk på å bli ordfører i Gjerstad

Her er Senterpartiets valgliste i Gjerstad

Ordfører Inger Løite tenker likevel kke å slippe taket i ordførerklubba

Inger gir seg ikke likevel

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 3

Ingen kunne true svenskehesten Grace Yoga på Sørlandet travbane

Ny seier til Per Vetle på Sørlandet travpark