Varaordfører Steinar Pedersen.
Varaordfører Steinar Pedersen.

Foreslo to nye tiltak i kommunestyremøtet

Varaordfører Steinar Pedersen (H) tok opp to saker utenfor sakskartet i kveldens kommunestyremøte.

Faste bobilparkeringsplasser
- Mange bobiler er innom Brokelandsheia i Gjerstad, men få blir værende over lengre tid. Jeg mener vi bør se på mulighetene for å tilby bobilparkeringsplasser i bygda, med strøm og nødvendige fasiliteter. Ikke nødvendigvis bare på Brokelandsheia, men gjerne også rundt i kommunen. Jeg vil derfor fremme følgende forslag:

Ordføreren får fullmakt til  å opprette et ad-hocutvalg som skal se på mulighetene for bobilparkering i kommunen.
 

Vedlikeholdsplan
Jeg ønsker at vi bør se på en vedlikeholdsplan for kommunale eiendommer. Jeg har sett litt på en del av kommunens eiendomsmasse og ser at manglende vedlikehold er omfattende, blant annet på omsorgssenteret. Der har bl.a. rekkehusene nå blitt malt etter ca. 20 år. Dette har naturligvis ført til at byggene nå måtte skrapes og kledningsbord har måttet byttes ut. I tillegg har bygningene vært lite fine å se på i mange år, sa Pedersen.  Det er lettere for oss å bevilge penger til vedlikehold når vi vet mer om behovet og at pengene blir øremerket tiltak som står i en slik vedlikeholdplan.

Jeg vil derfor be kommunedirektøren fram til neste kommunestyremøte presentere en fremdriftsplan for en fremtidig vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg. Denne skal lages ved hjelp av interne ressurser, foreslo Pedersen.
 

Det var ingen i kommunestyret som motsatte seg at sakene ble tatt opp til behandling, og begge forslagene ble enstemmig vedtatt.
 

Flere saker

Kartutsnitt over boligfeltet som det endelig skal bestemmes navn på.

Enghåla / Enghola - eller kanskje noe helt annet?

Gjerstad kommune åpner anbudsrunde for snøbrøyting 2020-2025

Mette E. Sveinungsen (innfelt)  inviterer til sommerfest på idylliske Holmen Gård i Gjerstad.

Ønsker velkommen til sommerfest på Holmen Gård

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august