Skisse som viser hvordan ny E18 kan komme til å bli lagt forbi Abel skole.
Skisse som viser hvordan ny E18 kan komme til å bli lagt forbi Abel skole.

Vedtok kommunedelplan for E18-trasé

Alle de 8 kommunene som får befatning med den nye E18-traseen fra Dørdal til Grimstad skal vedta en felles kommunedelplan.

Gjerstad kommune vedtok planen enstemmig torsdag kveld.

Gjerstad kommune har spilt inn ønske om en ytterligere presisering at når enkeltsaker oppstår om nyetablering eller utvidelse av eksisterende virksomheter i tilknytning til båndleggingssonen i område Brokelandsheia forplikter partene seg til umiddelbart å avklare om tillatelse til bygging kan gis. 

Utkast til en egen samarbeidsavtale mellom Nye Veier AS, Gjerstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune ble forelagt kommunestyrerepresentantene torsdag kveld. Her heter det bl.a:

- I områder hvor det er press på arealer skal det innen et år etter at kommunedelplanen er vedtatt, gjennomføres et overordnet, planfaglig arbeid med sikte på å redisere bredden på båndleggingssonen. For Gjerstad gjelder dette området rundt Brokelandsheia.  Når det oppstår enkeltsaker om nyetablering eller utvidelse av eksisteende virksomheter i tilknytning til båndleggingssonen i området Brokelandsheia, forplikter partene seg til å avklare om tillatelse til igangsetting av bygging kan gis. Sitat slutt.

Det legges dermed opp til en tett dialog med partene som vil være fornuftig for å ikke måtte avvise enhver form for etablering på Brokelandsheia i tiden frem mot anleggsstart. 

E18 forbi Brokelandsheia blir sannsynligvis ikke prioritert først.
Når den nye veien vil bli bygget Fra Sannidal til Akland er usikkert, men det mest logiske er at dette er en av de siste strekningene som bygges ut, ikke minst siden årsdøgnstrafikken er den laveste i hele planområdet, og at andre deler av strekningen er viktigere å få bygd ut enn dagens vei som allerede er trafikksikret med midtdeler.

Bør koordingere vei- og jernbaneplanlegging
Dette vil også sannsynligvis føre til at det i større grad kan hensyntas togtraseen som planlegges fra Porsgrunn til Brokelandsheia. Det må være fornuftig at vei og bane samkjører planene for ikke minst å begrense unødig bruk av naturområdene og forhåpentligvis vil kunne bygge jernbane og vei i samme trasé på flere deler av strekningen. Dette vil gi positive synergier for både vei og jernbane.

 

Se opptaket fra torsdagens kommunestyremøte  HER

Flere saker

Velger man 4H-prosjektoppgaven "Natur" kan man glede seg til mye moro ute i skog og mark.

Nytt år i 4H - en klubb for hele kommunen

Viktig kurs for jegere i Gjerstad

Her er gjengen fra Gjerstad ved kongestatuen i Holmenkollen. Foto: Ånon Ausland.

Søndagens resultater i Oslo skifestival

Det er folksomt i Holmenkollen under Oslo skifestival

Resultater fra Oslo skifestival 2020

Det er folksomt under Brokelandsheiadagene. Her fra markedet i 2019.

Nær fullbooket på Brokelandsheia

Åse Johnsen Trydal i RTA. Foto: Marcus Aanonsen / iRisør.no

Gjør søppeltømmingen lettere med ny app

Endre De Bartolo tok en flott 2. plass i søndagens sprintrenn. Foto: GIL

Helgens resultater i skiskyting

Den nye E18 vil spare tid, men dette har sin pris for bilistene.

Gjersdølinger må betale bompenger i øst og vest