Evie Katrine Lønne i Gamlestaua i Egddalen. Foto: Privat.
Evie Katrine Lønne i Gamlestaua i Egddalen. Foto: Privat.

Fikk 59000 til restaurering av Gamlestaua i Egddalen

Torsdag denne uka  fikk Evie Katrine Lønne et hyggelig brev fra Kulturminnefondet. Hennes søknad om restaureringsmidler til Gamlestaua i Egddalen ble nemlig tilgodesett med 59 000 kroner


Gamlestaua i Egddalen

Gamlestaua, som ble flyttet til Egdalen i 1904, skal reddes for framtida. Pengene vil Lønne i første omgang bruke på utskiifting av alt tømmer bak grua som er soppangrepet både i langveggen og i gavl. I tillegg til utskiftning av deler av gulvbjelkene mellom 1 og 2 etasje , som er svekket i endene.

Når dette er gjennomført vil hun fortsette arbeidet med å søke om ytterligere midler, for neste del av istandsettingen. I tillegg skal hun i samarbeid med Fylkeskommunen arrangere fagdag om ekte hussopp og skadeinsekter for håndverkere og alle andre interesserte. Det er en "guru" innen fagfeltet, Johan Mattson, som skal holde foredraget. Påmelding kan gjøres til kulturminnevernavdelingen i fylkeskommunen.

Istandsettingsarbeidet hennes kan for øvrig følges gjennom Facebook-siden "Gamlestua i Egdalen".

Det er ikke bare Lønne som har fått midler til lokale restaureringsprosjekter. Tidligere i år har følgende fått tilskudd fra Kulturminnefondet for istandsetting av sine vakre gamle bygg:

  • Rugbråten v/Sissel Mostad - kr. 160 000,- 
  • Moe v/Ane Moe - jr. 75.000,-
  • Barbulia v/Kristian Nese Taxerås - kr. 75.000,-  

Gratis hjelp til å søke
Kulturminnefondet har nå løpende søknadsfrist (altså ingen søknadsfrist) for tilskudd til restaureringsprosjekter. For de som ønsker å få litt hjelp med å søke, så gir Torgrim Landsverk gratis rådgivning for gjersdølinger som er usikre på om de skal, kan og hvordan de skal sette istand gamle bygninger.

Han har i forbindelse med arbeidet i Melaaslia, som var husmannsplass frem til 1907, opparbeidet seg gode erfaringer og har mange gode råd for de som skulle ønske å søke om midler. Torgrim kan kontaktes på torgrim@landsverk.net eller via Facebook-siden "Husmannsplassen".

 

Det er bare å applaudere alle som ønsker å bevare gamle hus og bygninger i bygda. Det er en viktig del av bygdas historie som med hjelp av offentlig støtte kan restaureres og vedlikeholdes for kommende generasjoner. 

 

 

Flere saker

Ungommer fra Gjerstad på tur til konsentrasjonsleieren Auschwitz kan nå søke statlig støtte til reisen.

Regjeringen har avsatt 15 millioner til Polenturer for skoleelever

Grethe B. Hansen hos Apotek 1 på Brokelandsheia hjelper kunder med vaksinering.

Apotek1 tilbyr vaksinering

Det blir mange blankpolerte biler å se på Brokelandsheiadagene neste år.

Massiv bilutstilling på Brokelandsheia i 2020

Tom Inge Ausland er initiativtaker til julefeiring for alle i Gjerstad i år.

Vil lage "Jul for alle" i Gjerstad på julaften

Flere får bredbånd i Gjerstad. Illustrasjonsfoto.

Utbygging av bredbånd fortsetter i Gjerstad

Marte Olsbu Røiseland har utvilsomt satt Froland på kartet de siste årene.

Bør Gjerstad kommune satse mer på talentutvikling?

Fra Stemtjenn. Foto: Olav Smestad.

Onsdagstur rundt Gartetjenn, Stemtjenn og Vemmelstjenn i Risør

Grisle Odin GR er landets beste treårige kaldblodshest. Foto: Facebook.

Per Vetle er oppasser for en kanontraver!