Varaordfører Steinar Pedersen foreslås som ny leder av næringsutvalget i kommunen.
Varaordfører Steinar Pedersen foreslås som ny leder av næringsutvalget i kommunen.

Disse foreslås valgt til ulike råd, nemnder og utvalg.

Kommunestyret skal torsdag velge nye representanter inn i en rekke kommunale råd, nemnder og utvalg.

Valgnemnda i Gjerstad kommune er etter valget i september satt sammen av følgende medlemmer:

 • Steinar Pedersen (H), leder
 • John Henrik Johansen (AP)
 • Tone Helene Strat (KRF)
 • Halvard Skaaland (FRP)
 • Gro Eskeland (SP)

Valgnemda har hatt to møter og ellers kommunisert via e-post. Nemda legger i kommunestyremøtet torsdag 21. november frem følgende forslag til de ulike vervene:

1. Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS

 • Medlem Ordfører Inger Løite
 • Varamedlem Varaordfører Steinar Pedersen

 

2. Forhandlingsutvalg

 • Leder John H. Johansen
 • Medlem Gro Eskeland
 • Medlem Halvard Skaaland
 • Varamedlem Steinar Pedersen
 • Varamedlem Tone Helene Strat
 • Varamedlem Håkon Sundsli

 

3. Representantskapet i revisjonsdistriktet

 • Medlem Ordfører Inger Løite
 • Varamedlem Varaordfører Steinar Pedersen

 

4. Samarbeidsutvalg i skolene og barnehagen

a) Abel skole

 • Medlem John H. Johansen
 • Varamedlem Marie Bakka

b) Visedal barnehage

 • Medlem Maria Odberg
 • Varamedlem Heidi Thoresen

 

5. Fellesrådet

 • Medlem Solveig Aasbø Helgesen
 • Varamedlem Anette Kveim

 

6. Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond

 • Medlem Ordfører Inger Løite
 • Varamedlem Varaordfører Steinar Pedersen

 

7. Frivilligsentralen

 • Medlem Iselin Dalen Moe
 • Varamedlem Steinar Pedersen

 

8. Representasjonsordning - mennesker med nedsatt funksjonsevne
Representanter med personlige vararepresentanter i parentes:

 • Medlem Oskar T. Brendalsmo -  (John H. Johansen) 
 • Medlem Tor Arne Støa (Tone E. Sølvberg) 
 • Medlem Randi Skorstøl Madsen (Ragnhild Løvdal)
 • Medlem Agnes Sletta (Kai Ove Sandåker)
 • Medlem Snorre Gamst (Else Uyar)

 

9. Legatstyre

 • Medlem Håkon Sundsli
 • Medlem Tone Helene Strat
 • Medlem Steinar Pedersen

 

10.Eldreråd
Representanter med personlige vararepresentanter i parentes: 

 • Medlem Egil Nic. Haugland (Kerstin Flaten)
 • Medlem Hans Martin Ulltveit (Anne Lise Heiberg)
 • Medlem Arnhild Fone (Sverre Mortensen)
 • Medlem Alf Fjeldstad (Olav Brokeland)
 • Medlem Edny Øybekk (Nils Audun Gryting)

 

11. Oppnevningsutvalget i konfliktrådet

 • Medlem Nils Audun Gryting

 

12. Næringsutvalg
Representanter med personlige vararepresentanter i parentes:

 • Leder Steinar Pedersen (Randi Skorstøl Madsen)
 • Nestleder Inger Løite (Bente Karlsen)
 • Medlem Halvard Skaaland (Tor Arne Støa)
 • Medlem Gro Eskeland (Hans Lunden)
 • Medlem Tone Helene Strat (Harmen Boiten)

 

13. Generalforsamling i Østre Agder sparebank

 • Medlem Hans Martin Ulltveit
 • Medlem Randi Skorstøl Madsen
 • Varamedlem Steinar Pedersen

 

14. Friluftsrådet Sør – valg av politiske representanter
Til årsmøtet:

 • Medlem Halvard Skaaland
 • Varamedlem Hans Lunden

   

15. Friluftsrådet Sør – valg av politiske representanter
Til styret:

 • Medlem John H. Johansen
 • Varamedlem Halvard Skaaland

 

16. Klagenemnd

 • Leder Randi Skorstøl Madsen
 • Nestleder Anette Kveim
 • Medlem Tor Arne Støa
 • Varamedlem John H. Johansen
 • Varamedlem Tone Helene Strat

 

17. Valgstyre 

 • Leder Inger Løite
 • Nestleder Steinar Pedersen
 • Medlem Gro Eskeland
 • Medlem Tone Helene Strat
 • Medlem Halvard Skaaland
 • 1.varamedlem Kai Ove Sandåker
 • 2.varamedlem John H. Johansen
   

18. Møtefullmektiger til forliksrådet

 • Representant Steinar Pedersen
 • Representant Anette Kveim
 • Representant Marie Bakka
 • Representant Harmen Boiten

 

19. Sakkyndig nemnd (eiendomsskatt)
Representanter med personlige vararepresentanter i parentes:

 • Leder Ragnhild Løvdal (Tor Arne Støa)
 • Nestleder Jon-Einar Hirsti (Knut Hagelia)
 • Medlem Hans Martin Ulltveit (Magne Birkedal)

 

20. Sakkyndig ankenemnd (eiendomsskatt)
Representanter med personlige vararepresentanter i parentes:

 • Leder Morten S. Presthagen (Kerstin Flaten)
 • Nestleder Anne Lise Heiberg (Hans Lunden)
 • Medlem Håkon Sundsli (Per Kato Eriksen)

 

21. Representant til kommunenes eiermøte i Agder energi

 • Medlem Varaordfører Steinar Pedersen
 • Varamedlem Ordfører Inger Løite

 

22. Representant til Temark (Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS)

 • Medlem Ordfører Inger Løite
 • Varamedlem Varaordfører Steinar Pedersen

Flere saker

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen

Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune

Kommunestyret vedtok retningsliinjer for kommunalt koronatilskudd

Tone Strat (KrF) gikk i bresjen for krav om lovlighetskontroll av kveldens vedtak i kommunestyret.

Fikk ikke medhold - krever lovlighetskontroll