Kommunens utgifter til politisk sektor holdes på samme nivå som før. Illustrasjonbilde.
Kommunens utgifter til politisk sektor holdes på samme nivå som før. Illustrasjonbilde.

Dette får de folkevalgte for jobben i Gjerstad kommune

Inneværende kommunestyre fastsatte i november 2018 satsene for møtegodtgjørelse for de som ble valgt inn for kommende periode.  

Møtegodtgjørelsen for kommunestyrerepresentantene har økt litt, mens ordførergodtgjørelsen er redusert fra 91 til 90% av stortingsrepresentantenes lønn. Totalt er dermed nivået på politiske godtgjørelser omtrent på samme nivå som før.

Satsene for 2019-2022 er som følger:
For møter i kommunestyre og formannskap: kr. 500,- pr. møte
Oppnevnte utvalg av kommunestyret og/eller formannskap: kr. 400,- pr. møte

Møtegodtgjørelse tilstås kun for ett møte om man skulle ha flere møter i ulike komiteer/utvalg samme dag.

Omsorgsgodtgjørelse:
Valgte medlemmer som har behov for stedfortreder i omsorgstjeneste for barn under 12 år, eldre eller funksjonshemmede utbetales en omsorgsgodtgjøring på kr. 180,- pr. time. Dette gjelder kun i de tilfeller ektefelle/samboer eller andre husstandsmedlemmer ikke kan være stedfortreder.

Ordfører og varaordfører
I Gjerstad er ordførervervet vedtatt å godgjøres med 90% av lønnen til en stortingsrepresentant (for tiden kr. 987 997,-) Ordføreren i Gjerstad får dermed kr. 889 197,- i godtgjørelse pr. år. Varaordføreren får 10% av dette, opprundet til nærmeste tusen, altså kr. 89 000,- pr. år. Ordfører og varaordfører får ikke møtgodtgjøring for møter i kommunestyre, formannskap og faste utvalg som består av formannskapets medlemmer.

Formannskap/kontrollutvalgsleder
De faste medlemmene i formannnskapet får en fast årlig godtgjøring tilsvarende 2% av ordførerens godtgjøring, opprundet til nærmeste hele tusen kroner, altså kr. 18 000,- pr. år. Leder av kontrollutvalget får halvparten av dette, kr. 9 000,- pr. år

Tapt arbeidsfortjeneste
Medlemmer i formannskap og kommunestyre får i tillegg dekket tapt arbeidsfortjeneste i møter på dagtid. Dette er ikke så veldig aktuelt for Gjerstads sin del, da stort sett alle møter er lagt til kveldstid.

Flere saker

Ungommer fra Gjerstad på tur til konsentrasjonsleieren Auschwitz kan nå søke statlig støtte til reisen.

Regjeringen har avsatt 15 millioner til Polenturer for skoleelever

Grethe B. Hansen hos Apotek 1 på Brokelandsheia hjelper kunder med vaksinering.

Apotek1 tilbyr vaksinering

Det blir mange blankpolerte biler å se på Brokelandsheiadagene neste år.

Massiv bilutstilling på Brokelandsheia i 2020

Tom Inge Ausland er initiativtaker til julefeiring for alle i Gjerstad i år.

Vil lage "Jul for alle" i Gjerstad på julaften

Flere får bredbånd i Gjerstad. Illustrasjonsfoto.

Utbygging av bredbånd fortsetter i Gjerstad

Marte Olsbu Røiseland har utvilsomt satt Froland på kartet de siste årene.

Bør Gjerstad kommune satse mer på talentutvikling?

Fra Stemtjenn. Foto: Olav Smestad.

Onsdagstur rundt Gartetjenn, Stemtjenn og Vemmelstjenn i Risør

Grisle Odin GR er landets beste treårige kaldblodshest. Foto: Facebook.

Per Vetle er oppasser for en kanontraver!