Kommunens utgifter til politisk sektor holdes på samme nivå som før. Illustrasjonbilde.
Kommunens utgifter til politisk sektor holdes på samme nivå som før. Illustrasjonbilde.

Dette får de folkevalgte for jobben i Gjerstad kommune

Inneværende kommunestyre fastsatte i november 2018 satsene for møtegodtgjørelse for de som ble valgt inn for kommende periode.  

Møtegodtgjørelsen for kommunestyrerepresentantene har økt litt, mens ordførergodtgjørelsen er redusert fra 91 til 90% av stortingsrepresentantenes lønn. Totalt er dermed nivået på politiske godtgjørelser omtrent på samme nivå som før.

Satsene for 2019-2022 er som følger:
For møter i kommunestyre og formannskap: kr. 500,- pr. møte
Oppnevnte utvalg av kommunestyret og/eller formannskap: kr. 400,- pr. møte

Møtegodtgjørelse tilstås kun for ett møte om man skulle ha flere møter i ulike komiteer/utvalg samme dag.

Omsorgsgodtgjørelse:
Valgte medlemmer som har behov for stedfortreder i omsorgstjeneste for barn under 12 år, eldre eller funksjonshemmede utbetales en omsorgsgodtgjøring på kr. 180,- pr. time. Dette gjelder kun i de tilfeller ektefelle/samboer eller andre husstandsmedlemmer ikke kan være stedfortreder.

Ordfører og varaordfører
I Gjerstad er ordførervervet vedtatt å godgjøres med 90% av lønnen til en stortingsrepresentant (for tiden kr. 987 997,-) Ordføreren i Gjerstad får dermed kr. 889 197,- i godtgjørelse pr. år. Varaordføreren får 10% av dette, opprundet til nærmeste tusen, altså kr. 89 000,- pr. år. Ordfører og varaordfører får ikke møtgodtgjøring for møter i kommunestyre, formannskap og faste utvalg som består av formannskapets medlemmer.

Formannskap/kontrollutvalgsleder
De faste medlemmene i formannnskapet får en fast årlig godtgjøring tilsvarende 2% av ordførerens godtgjøring, opprundet til nærmeste hele tusen kroner, altså kr. 18 000,- pr. år. Leder av kontrollutvalget får halvparten av dette, kr. 9 000,- pr. år

Tapt arbeidsfortjeneste
Medlemmer i formannskap og kommunestyre får i tillegg dekket tapt arbeidsfortjeneste i møter på dagtid. Dette er ikke så veldig aktuelt for Gjerstads sin del, da stort sett alle møter er lagt til kveldstid.

Flere saker

Velger man 4H-prosjektoppgaven "Natur" kan man glede seg til mye moro ute i skog og mark.

Nytt år i 4H - en klubb for hele kommunen

Viktig kurs for jegere i Gjerstad

Her er gjengen fra Gjerstad ved kongestatuen i Holmenkollen. Foto: Ånon Ausland.

Søndagens resultater i Oslo skifestival

Det er folksomt i Holmenkollen under Oslo skifestival

Resultater fra Oslo skifestival 2020

Det er folksomt under Brokelandsheiadagene. Her fra markedet i 2019.

Nær fullbooket på Brokelandsheia

Åse Johnsen Trydal i RTA. Foto: Marcus Aanonsen / iRisør.no

Gjør søppeltømmingen lettere med ny app

Endre De Bartolo tok en flott 2. plass i søndagens sprintrenn. Foto: GIL

Helgens resultater i skiskyting

Den nye E18 vil spare tid, men dette har sin pris for bilistene.

Gjersdølinger må betale bompenger i øst og vest