Kommunens utgifter til politisk sektor holdes på samme nivå som før. Illustrasjonbilde.
Kommunens utgifter til politisk sektor holdes på samme nivå som før. Illustrasjonbilde.

Dette får de folkevalgte for jobben i Gjerstad kommune

Inneværende kommunestyre fastsatte i november 2018 satsene for møtegodtgjørelse for de som ble valgt inn for kommende periode.  

Møtegodtgjørelsen for kommunestyrerepresentantene har økt litt, mens ordførergodtgjørelsen er redusert fra 91 til 90% av stortingsrepresentantenes lønn. Totalt er dermed nivået på politiske godtgjørelser omtrent på samme nivå som før.

Satsene for 2019-2022 er som følger:
For møter i kommunestyre og formannskap: kr. 500,- pr. møte
Oppnevnte utvalg av kommunestyret og/eller formannskap: kr. 400,- pr. møte

Møtegodtgjørelse tilstås kun for ett møte om man skulle ha flere møter i ulike komiteer/utvalg samme dag.

Omsorgsgodtgjørelse:
Valgte medlemmer som har behov for stedfortreder i omsorgstjeneste for barn under 12 år, eldre eller funksjonshemmede utbetales en omsorgsgodtgjøring på kr. 180,- pr. time. Dette gjelder kun i de tilfeller ektefelle/samboer eller andre husstandsmedlemmer ikke kan være stedfortreder.

Ordfører og varaordfører
I Gjerstad er ordførervervet vedtatt å godgjøres med 90% av lønnen til en stortingsrepresentant (for tiden kr. 987 997,-) Ordføreren i Gjerstad får dermed kr. 889 197,- i godtgjørelse pr. år. Varaordføreren får 10% av dette, opprundet til nærmeste tusen, altså kr. 89 000,- pr. år. Ordfører og varaordfører får ikke møtgodtgjøring for møter i kommunestyre, formannskap og faste utvalg som består av formannskapets medlemmer.

Formannskap/kontrollutvalgsleder
De faste medlemmene i formannnskapet får en fast årlig godtgjøring tilsvarende 2% av ordførerens godtgjøring, opprundet til nærmeste hele tusen kroner, altså kr. 18 000,- pr. år. Leder av kontrollutvalget får halvparten av dette, kr. 9 000,- pr. år

Tapt arbeidsfortjeneste
Medlemmer i formannskap og kommunestyre får i tillegg dekket tapt arbeidsfortjeneste i møter på dagtid. Dette er ikke så veldig aktuelt for Gjerstads sin del, da stort sett alle møter er lagt til kveldstid.

Flere saker

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen

Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune