Adm. dir. Tor Kjetilson Moe er lyst på fremtiden for Gjerstad Products AS.
Adm. dir. Tor Kjetilson Moe er lyst på fremtiden for Gjerstad Products AS.

- Det har vært tøffe, men nødvendige grep å gjøre

Administrerende direktør Tor Kjetilson Moe ser tilbake på de siste årene som leder av Gjerstad Products AS.

-Vi har de siste 10 årene gjennomgått en stor strukturendring ved bedriften. Dette har vært tøffe tak både for ansatte og oss i ledelsen, men samtidig helt nødvendige grep å gjøre, sier Moe.

Hardt rammet av finanskrisen
- Finanskrisen i 2008 slo svært negativt ut for vår bedrift. Vi ble derfor nødt til å legge en langsiktig plan for å klare å tilpasse oss en ny situasjon. Flere bedrifter innen mekanisk industri har enten måttet legge ned eller flytte store deler av virksomheten utenlands for å klare å drive lønnsomt. Vi forsøkte også en tid å legge en del av produksjonen til Asia, men erfarte at selv med lave produksjonskostnader ble avstanden for stor til at vi kunne være fleksible nok for våre kunder. For å være aktuelle som leverandør i et presset marked var vi nødt til å kunne tilby samme kvalitet til en lavere pris og samtidig være fleksible nok for våre kunder.

Lar andre ta seg av produksjonen
-Fra å tidligere være en ren produksjonsbedrift, er det nå produktutvikling, salg og oppfølging av ettermarkedet som er vår hovedvirksomhet. Vi designer og videreutvikler våre bestselgere, og lar andre mekaniske bedrifter stå for selve produksjonen. Fra å være en produksjonsbedrift med 100 ansatte i 2008 er vi nå 16 ansatte lokalt. Dette har som nevnt vært en tøff prosess å gjennomføre, spesielt tungt for meg personlig har det vært å informere ansatte som har vært ved bedriften i over 30 år at det ikke lengre er behov for deres tjenester. 

Markedet er i konstant forandring, og om vi ikke hadde gjort noen store grep hadde vi ganske sikkert måtte avvikle hele virksomheten vår her i Gjerstad.  Min oppfatning er at det tross alt er bedre å ha 16 ansatte enn ingen, sier Moe.

Økt tilgjengelighet og fleksibilitet
- Vi har nå inngått flere produksjonsavtaler med underleverandører i inn- og utland. I Norge har vi underleverandøren i eget hus, der firmaet Optimek leier produksjonslokaler av oss, og har samtidig ansatt flere av våre tidligere ansatte. Bedriften produserer etter våre strenge kvalitetskrav og vi er skikkelig godt fornøyd med samarbeidet. Sammen med underleverandører i Danmark, Polen, Finland og Italia har vi en svært god nærhet til det europeiske markedet, med større fleksibilitet enn vi har hatt noen gang. Vi har også et salgsapparat over hele landet, samt i Sverige som tradisjonelt er et viktig marked for oss. Selv er jeg stadig på farten for å etablere nye og pleie eksisterende kunder over hele verden, sier Moe.

Flere produkter i sortimentet
Siden Gjerstad Products ikke lenger er en ren produksjonsbedrift er veien i større grad enn tidligere åpen for å kunne tilby våre kunder et bredere produktsortiment. Vi har derfor inngått forhandleravtaler med produsenter av annet utstyr som passer inn til vår kundeportefølje. Dette gir oss samtidig noen flere ben å stå på.

Ser lyst på fremtiden
Vi har kommet godt i gang med 2018, og etter et svakt 2017 ser det nå ut til at pilene snur den rette veien. Vi har faktisk i dag inngått en avtale med et firma som skal leie de siste ca. 300m2 vi hadde ledige i lokalene våre, til produksjon av betongelementer, nærmere bestemt midtdelere til veier, så det fører også til at noen flere ansatte får sitt daglige virke i bygget vårt.  Jeg ser heller ikke bort fra at vi kommer til å ansette flere i egen regi i tiden som kommer, i hovedsak vil dette bli ingeniører og selgere, avslutter en optimistisk Tor Kjetilson Moe.

Flere saker

Østre Agder leverer et solid overskudd for 2018. Banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk kan smile hele veien til banken..:-) Arkivfoto.

Østre Agder Sparebank leverer knallresultat for 2018

Kevin Boine kommer til Brokelandsheiadagene

Kevin Boine til Brokelandsheia 31. august

Ordfører Inger Løite håper at så mange som mulig vil bruke sin stemmerett ved årets kommunevalg. Arkivfoto.

Listetoppene holder appeller på Brokelandsheia

Lars O. Østerholt fikk i dag utmerkelser for sin viktige innsats for Norge etter 2. verdenskrig.

Lars Olsen Østerholt hedret med forsvarsmedaljer

Moe Tyr tok årets tredje seier lørdag

Moe Tyr vant i V75 på lørdag

Gode prestasjoner i NM i Orkdal

Fartskontroll i Øvre Gjerstad i dag resulterte i 8 forenklede forelegg. Illustrasjonsfoto.

Ny fartskontroll på Gjerstadveien ga penger til statskassen

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand