Vidar Holmen Engh, Inger Løite, Per Kristian Lunden og Birger Bakken er Arbeiderpartiets ordførerkandidater i østregionen.
Vidar Holmen Engh, Inger Løite, Per Kristian Lunden og Birger Bakken er Arbeiderpartiets ordførerkandidater i østregionen.

Den nyttige regionen

- Som ordførerkandidater for Arbeiderpartiet i øst vil vi støtte og utvikle det gode interkommunale samarbeidet. 
// Arbeiderpartiets ordførerkandidater i østregionen av Aust-Agder.

Østregionen (Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand og Risør) er et tett integrert bo- og arbeidsmarked. Vi løser også mange kommunale oppgaver i fellesskap. Det gir bedre kommunale tjenester og er god distriktspolitikk. Dessuten må vi stå sammen for å hevde oss i nye Agder fylkeskommune.

 

Mange er skeptiske til kommunesammenslåing og mener kommunen de bor i er akkurat passe stor. Samtidig ser vi at mange av kommunene er for små til å løse alle oppgaver og for å skape gode fagmiljøer. Her er region-samarbeid et nyttig og nødvendig redskap. Vi har Østre Agder (Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand og Risør, Åmli, Froland, Arendal og Grimstad) og vi har østregionen der også Åmli ofte er med på mye godt samarbeid.

 

Som ordførerkandidater for Arbeiderpartiet i øst vil vi støtte og utvikle det gode interkommunale samarbeidet. La oss ta noen eksempler.

 

Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap (RTA) med hovedbase på Hestemyr i Risør løser avfallsproblemene i de fire eierkommunene med glans. Andre kommuner velger å privatisere slike tjenester. Vi har med felles kommunalt eierskap, et godt politisk utnevnt styre, en god ledelse og flinke ansatte fått et selskap som beveger seg inn i sirkulær-økonomien med gjenbruk og klimavennlig resirkulering. I tillegg til at de henter husholdnings- og industriavfall i all slags vær, arbeides det videre med nedgravde søppel-løsninger og boder for avfall fra hytter og fritidsboliger. 

 

Eller ta den viktige og offensive vekstbedriften LisandIndustrier, med hovedkontor på Bergsmyr i Tvedestrand og underavdeling i Risør sentrum. Denne bedriften hjelper mennesker som i lengre eller kortere perioder faller ut av vanlig arbeidsliv inn i meningsfylt arbeid. Lisand tilbyr både varig tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidsforberedende trening. Dessverre har Regjeringen bestemt at Nav skal settetiltak for avklaring og oppfølging ut på anbud. Vi er sikre på at en satsing på den lokale kompetansen i Lisand hadde gitt bedre og mer forutsigbare tjenester enn ved å privatisere dette tilbudet. Lisand tapte knepent i anbudskonkurransen, men fortsetter med mange andre viktige tilbud.

 

Næringsarbeidet har lenge vært forankret både i kommune og region med et regionalt næringsfond som støtter nyetableringer og utviklingsprosjekter i fem øst-kommuner (Åmli er også med). Dette har skapt nye arbeidsplasser og trygget og vekst i mange av de bedriftene vi allerede har. Det har heldigvis også blitt slik at det er lett å glede seg over nye arbeidsplasser i nabokommunen. Ny E18 kommer og fylkesveiene blir bedre. Næringslivet har for lengst ”glemt” kommunegrensene og de samarbeider selv godt i Sørlandsporten Teknologinettverk (STN).

 

Østregionen har også flere andre nyttige samarbeid som barnevern lokalisert på Brokelandsheia og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med kontor i Risør. Det er også mer begrensa samarbeid om voksenopplæring, landbruk og flere andre sektorer i kommunal virksomhet.

 

De sentrale oppgavene barnehage, skole, helse og  omsorg løses best i hver enkelt kommune, men vi støtter helhjertet det regionale samarbeidet der det gir gode tjenester nær oss. Vi vil ta ansvar for at kommunestyre våre involveres så mye som mulig i driften av det interkommunale samarbeidet. Vi skal velge gode styrer og sørge for mest mulig åpenhet og involvering. Vi skal heie på det gode og nyttige interkommunale samarbeidet!

 

Inger Løite, ordførerkandidat (Ap) Gjerstad

Birger Bakken, ordførerkandidat (Ap) Vegårshei

Vidar Holmen Engh, ordførerkandidat (Ap) Tvedestrand

Per Kristian Lunden, ordførerkandidat (Ap) Risør

Flere saker

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

- Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Hannah Lunden og ordfører Inger Løite var med på diskusjonen sammen med helseminister Bent Høie i kveldens utgave av "Debatten". Skjermdump: NRK

BPA-ordningen praktiseres ulikt over hele landet

Hannah og Harald Lunden fra tidligere innslag i «God Morgen Norge» Skjermdump: TV2

Hannah i «Debatten» på NRK i kveld

Slukket branntilløp i Gjerstad

Hallvard Flatland kommer til Brokelandsheiadagene søndag 30. august.

Casino Show med Hallvard Flatland på Brokelandsheia

The Other Band tar turen fra Vegårshei til Gjerstad 6. mars. Foto: Facebook.

The Other Band på Bankplassen

Lars De Bartolo viste gode takter under søndagens stafett i junior-NM på Dombås. Arkivfoto.

4.plass til Lars De Bartolo i junior-NM