Igjen er det ekstra tørt i vår landsdel, og brannvesenet pålegger forbud mot all aktivitet som kan medføre brannfare
Igjen er det ekstra tørt i vår landsdel, og brannvesenet pålegger forbud mot all aktivitet som kan medføre brannfare

Brannvesenet gjeninnfører restriksjoner pga. tørke

Etter regnværet som kom i midten av juni ble bålforbudet opphevet. Nå er imidlertid igjen svært tørt i skog og mark, og forbudet fra i begynnelsen av juni er derfor gjeninnført med umiddelbar virkning

På grunn av at det på nytt har vært svært lite nedbør den siste tiden, er skogbrannfaren nå meget stor de fleste stedene på Agder. Derfor har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud for aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark. Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets/kommunenes nettsider. 

 

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. På grunn av svært lite nedbør den siste tiden er skogbrannfaren nå meget stor de fleste stedene på Agder.  Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, så som; skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann.

 

Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Eventuell søknad om dispensasjon på arbeid i skog og annen utmark må tas opp med lokalt brannvesen.  

 

 

Vakthavende brannsjef i Østre Agder brannvesen: tlf. 47 60 05 76                    

Østre Agder Brannvesen (ØABV)
Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli

Flere saker

Årets hovedpremie under Brokelandsheiadagene er klar

Årets reisemål blir valgfri destinasjon i USA

Linnea Svendsen og Elida Sandåker har plukket opp masse søppel fra Sandåkerhølen. Foto: Privat.

Flinke jenter har ryddet Sandåkerhølen for søppel

Gjerstad Historelag overtar deler av bygningsmassen på Holmen Gård

Gjerstad Historielag overtar den gamle bygningsdelen på Holmen gård

Det oppstår skogbranner over hele Agder, nå også i Gjerstad. Illustrasjonsbilde.

Skogbrann på Marksetheia

Solem skytebane er igjen stengt, både for konkurranser og trening.

Solem skytebane er stengt igjen

Bør politiet informere publikum i større grad enn i dag ved politiaksjoner? Illustrasjonsfoto

Trenger publikum mer detaljert informasjon i politisaker?

Alvin & Troll kommer på besøk til Brokelandsheiadagene

Alvin & Troll kommer på besøk!

Porsche-rømling tatt av politiet