Opposisjonsleder Halvard Skaaland og kollega i kommunestyret Steinar Pedersen (H) er glade for at regjeringen har valgt å støtte tiltak for barn og unge i Gjerstad
Opposisjonsleder Halvard Skaaland og kollega i kommunestyret Steinar Pedersen (H) er glade for at regjeringen har valgt å støtte tiltak for barn og unge i Gjerstad

Biblioteket i Gjerstad får 350 000 i statlig tilskudd

I forbindelse med budsjettbehandlingen er Gjerstad kommune tildelt 350 000 kroner i øremerket tilskudd for barn og unge i kommunale skole- og folkebibliotek.

Regjeringen har bevilget 14 millioner kroner i statsbudsjettet til lesestimulerende tiltak for barn og unge i skolebibliotek og folkebibliotek som benyttes som skolebibliotek. Gjerstad har fått 350 000 kroner til dette.

- Bibliotekene er viktige for å styrke elevenes leselyst og leseferdigheter. På biblioteket får elevene enkelt tilgang til ny kunnskap i litteratur og kultur. I regjeringserklæringen har vi sagt at vi skal satse på bibliotekene. Nå leverer vi, sier kommunestyrerepresentant Steinar Pedersen (H) til iGjerstad.no.

- Tilskuddet til skolebibliotek er en del av regjeringens satsing på tidlig innsats. Med disse pengene får skolebiblioteket anledning til å enten ansette flere ressurser eller kompetanseutvikling, sier opposisjonsleder Halvard Skaaland (FrP) 

- Jeg er glad for at Gjerstad ser skolebibliotekets betydning for lesing og har søkt på dette tilskuddet. Det er viktig at alle elever mestrer lesing tidlig. Det er en grunnleggende ferdighet alle trenger for å lykkes i utdanning og arbeidsliv, sier Skaaland.

Det er Utdanningsdirektoratet som har lyst ut midlene og behandlet søknader, der Gjerstad var en av 27 kommuner som ble tilgodesett med statlige midler.  45 kommuner søkte om deler av potten på 14 millioner.

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!