Bane Nor foreslår å utsette bygging av Grenlandsbanen med ni år.
Bane Nor foreslår å utsette bygging av Grenlandsbanen med ni år.

Bane Nor vil utsette bygging av Grenlandsbanen

Stortinget har i Nasjonal Transportplan bestemt at arbeidet med å koble sammen Sørlandbanen og Vestfoldbanen skal starte om fem år. Bane Nor anbefaler nå en utsettelse.

Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) foreslår å utsette byggingen av jernbanestrekningen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia med ni år, med oppstart først i 2032. 

Avisen Varden har kontaktet rådgiver Petter Ellefsen i Vekst Grenland og Grenland havn, og han mener at Jernbanedirektoratet ikke må lytte til dette rådet. - Det er langt på vei å ta livet av prosjektet, sier Ellefsen til Varden.

Det var Aftenposten som var først ute med nyheten søndag, under overskriften "Vil utsette InterCity-utbygging med flere år - stikk i strid med Stortingets vedtak".

Dokumentet fra Bane Nor er et innspill til Jernbanedirektoratet om jernbanesektorens handlingsprogram for 2018-2029. Her foreslår Bane Nor å vente med Grenlandsbanen til Vestfoldbanen står ferdig i 2032. 

Innspillet fra Bane Nor høster nå bred kritikk fra politisk hold i Telemark, og det er med stor sannsynlighet tilsvarende reaksjoner i vente fra en rekke andre kommuner og fylker som i lang tid har kjempet for den nye og fremtidsrettede jernbanestrekningen, som virkelig kan gi store ringvirkninger for hele landsdelen, både i et miljø- og samferdselspersprektiv. 

– Dette er dramatisk. Det Bane Nor nå sier i sin anbefaling til Jernbanedirektoratet, innebærer at vi risikerer å ikke få full InterCity-utbygging til Grenland før om 20 år. Anbefalingen fra Bane Nor er helt klart i strid med vedtaket Stortinget fattet for kun åtte måneder siden, i Nasjonal transportplan. Dersom statsråden ikke rydder opp i dette, er det et dramatisk tillitsbrudd, sier fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid til avisen Varden.

Flere saker

Både mor og barn i kengurufamilien så ut til å trives i sine nye omgivelser ute i naturen på Brokelandsheia

Kenguruene for første gang ute i det fri

Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder

Sammenkobling i det blå?

Gi ditt innspill til ny E18 gjennom Gjerstad innen 15. juni

Det blir ingen teltcamp under årets Gjerstad LIVE

Kutter teltcamp - tilbyr gratis parkering til bobiler og vogner

Den store brannfaren gjør det nødvendig å innstille all skyting på Solem skytebane inntil videre

Innstiller all skyting på Solem skytebane

Nå er det ekstra stor brannfare i Agder-skogene

Skjerpede regler for aktiviteter i skog og utmark

Kommunen krever Brokelandsheia med i E18-planarbeid

Gjerstad kommune presenterer et positivt driftsresultat for 2017

Positivt årsresultat for Gjerstad kommune i 2017