I årets "Før i tida" kan du lese om Tore Kvernvik og flere andre Libanon-veteraner fra Gjerstad
I årets "Før i tida" kan du lese om Tore Kvernvik og flere andre Libanon-veteraner fra Gjerstad

Årets "Før i tida" lanseres 11. november

Den 21. utgaven av det populære heftet "Før i tida" lanseres på høstmøtet til Gjerstad Historielag førstkommende søndag.

Mange har alle årgangene liggende og venter med forventning på et nytt hefte. "Før i tida" blir presentert på Historielagets høstmøte 11. november og legges så ut for salg på de vanlige salgsstedene. Heftet kan også bestilles ved henvendelse til Historielaget. Høstmøtet blir på Abel ungdomsskole kl. 17 og har et rikholdig program ved underholdning ved Kjell Morka og foredrag av Aadne Sollid fra Aust-Agder fykes kulturminneavdeling.

Komiteen som arbeider med Før i tida består av Ragnhild Løvdal, Gunvor Landsverk, Olav Ulltveit-Moe, Nils Audun Gryting og Jan Olav Olsen (leder). Komiteen bruker mye tid gjennom hele året til å planlegge neste utgave.

- Første møte i komiteen er i februar hvert år. Heldigvis er det mange skriveføre gjersdølinger som bidrar med gode artikler, noe skriver komitemedlemmene selv. Det er et interessant og morsomt arbeid. Målet er hvert år å få et hefte med god bredde, både tidsmessig, geografisk og i forhold til språk. Vi vil gjerne høre artikkelforfatterens stemme bak artiklene, sier komiteleder Jan Olav Olsen til iGjerstad.no 

- I år inneholder "Før i tida" bl.a. en artikkel på godt gjerstadmål. Det er Evie Lønne som har skrevet om sin mormor «mommo». Av andre artikler nevnes Jans Jacob Aasbøs kåseri i anledning Gjerstad skoles 50-årsjubileum, Kåre Dalane har skrevet om Gjerstads Abelbyste «og andre byster» og Jan Olav Olsen har skrevet en artikkel om Gjerstad Sparebank i forbindelse med fusjonen med Vegårshei Sparebank i fjor høst.

 

- Det er også artikler som portretterer enkeltpersoner eller forteller om gode barndomsminner. Wenke Kittelsen Moe, fra Gjerstad, men i mange år bosatt i Tromsø, forteller om et juleminne som har satt dype spor. Flittige bidragsytere som Olav Vevstad og Svein Brekka bidrar også i år, i tillegg til artikler fra komitemedlemmene. Nils Audun Gryting har i mange år presentert et gammelt bilde, i år et bilde fra kvinneforeningen på Sunde. Mange vil med interesse lese to artikler av Gunvor Landsverk der bl.a kafeen på Mostad, som ble drevet av Eldbjørg og Håkon Hagestrand, blir beskrevet. Vi presenterer også fire gjersdølingers tjeneste i FNs fredsbevarende styrker i Libanon, sier Olsen.

En artikkel, skrevet i 1949, tar for seg en bispevisitas i Gjerstad i 1820-årene. Da var det bråk! Alt var ikke fredelig på den tida heller og den daværende gjerstadpresten, John Aas, lot seg ikke pille på nesa!

 

- Gjerstad Historielag ønsker velkommen til høstmøtet 11. november og håper på godt salg av Før i tida. Det er en fenomenal flott julegave til historieinteresserte gjersdølinger og alle andre, avslutter Jan Olav Olsen

Flere saker

Østre Agder leverer et solid overskudd for 2018. Banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk kan smile hele veien til banken..:-) Arkivfoto.

Østre Agder Sparebank leverer knallresultat for 2018

Kevin Boine kommer til Brokelandsheiadagene

Kevin Boine til Brokelandsheia 31. august

Ordfører Inger Løite håper at så mange som mulig vil bruke sin stemmerett ved årets kommunevalg. Arkivfoto.

Listetoppene holder appeller på Brokelandsheia

Lars O. Østerholt fikk i dag utmerkelser for sin viktige innsats for Norge etter 2. verdenskrig.

Lars Olsen Østerholt hedret med forsvarsmedaljer

Moe Tyr tok årets tredje seier lørdag

Moe Tyr vant i V75 på lørdag

Gode prestasjoner i NM i Orkdal

Fartskontroll i Øvre Gjerstad i dag resulterte i 8 forenklede forelegg. Illustrasjonsfoto.

Ny fartskontroll på Gjerstadveien ga penger til statskassen

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand