Nytt innspill fra Nye Veier åpner for større muligheter for at E18 fortsatt skal gå gjennom Brokelandsheia.
Nytt innspill fra Nye Veier åpner for større muligheter for at E18 fortsatt skal gå gjennom Brokelandsheia.

Åpner for "light-versjon" av firefelts E18

Nye Veier AS vil nå utrede mulighetene for å bygge en smalere variant av firefelts motorveier der trafikken er lavere enn 12000 biler i døgnet.

 

Dette vil ikke minst være aktuelt på strekningen Sannidal-Akland, som for tiden ligger på ca. 8000 biler daglig (på fagspråket kalt årsdøgntrafikk).

Den noe smalere motorveien som foreslås vil være 20-20,5m bred, mot normalt 23m på dagens firefeltsveier. Vegvesenet slår fast at den nye modellen vil være aktuell å bruke på veier der man ønsker høy standard med en hastighet på 100/110 km/t.
 

Med disse forutsetningene vil det med stor sannsynlighet være enklere for Nye Veier å velge en trasé gjennom Brokelandsheia, slik de aller fleste ønsker seg. I så fall er de nye opplysningene godt nytt for alle som kjemper for at Brokelandsheia fortsatt skal være et trafikalt knutepunkt i regionen.

Saken ble først omtalt av VG, senere i Agderposten i dag.

Flere saker

Elevene ved Gjerstad skole hadde grillfest for å markere slutten på skoleåret.

Siste skoleavslutning på Gjerstad skole

Opprop mot nedleggelse av Familiehuset

Ordfører Inger Løite

- Omorganisering og endringer i Familiehuset i Gjerstad

Ellen Bakke er tidligere ansatt i Familiehuset i Gjerstad

Nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad

- Hastverks-nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad gagner ingen

Staysman & Lazz under sin konsert fredag kveld

Gjerstad LIVE legges ned

Gro Eskeland er Senterpartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for SP - Gro Eskeland

Tone Helene Strat er Kristelig folkepartis ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for KrF - Tone Helene Strat