Nytt innspill fra Nye Veier åpner for større muligheter for at E18 fortsatt skal gå gjennom Brokelandsheia.
Nytt innspill fra Nye Veier åpner for større muligheter for at E18 fortsatt skal gå gjennom Brokelandsheia.

Åpner for "light-versjon" av firefelts E18

Nye Veier AS vil nå utrede mulighetene for å bygge en smalere variant av firefelts motorveier der trafikken er lavere enn 12000 biler i døgnet.

 

Dette vil ikke minst være aktuelt på strekningen Sannidal-Akland, som for tiden ligger på ca. 8000 biler daglig (på fagspråket kalt årsdøgntrafikk).

Den noe smalere motorveien som foreslås vil være 20-20,5m bred, mot normalt 23m på dagens firefeltsveier. Vegvesenet slår fast at den nye modellen vil være aktuell å bruke på veier der man ønsker høy standard med en hastighet på 100/110 km/t.
 

Med disse forutsetningene vil det med stor sannsynlighet være enklere for Nye Veier å velge en trasé gjennom Brokelandsheia, slik de aller fleste ønsker seg. I så fall er de nye opplysningene godt nytt for alle som kjemper for at Brokelandsheia fortsatt skal være et trafikalt knutepunkt i regionen.

Saken ble først omtalt av VG, senere i Agderposten i dag.

Flere saker

Østre Agder leverer et solid overskudd for 2018. Banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk kan smile hele veien til banken..:-) Arkivfoto.

Østre Agder Sparebank leverer knallresultat for 2018

Kevin Boine kommer til Brokelandsheiadagene

Kevin Boine til Brokelandsheia 31. august

Ordfører Inger Løite håper at så mange som mulig vil bruke sin stemmerett ved årets kommunevalg. Arkivfoto.

Listetoppene holder appeller på Brokelandsheia

Lars O. Østerholt fikk i dag utmerkelser for sin viktige innsats for Norge etter 2. verdenskrig.

Lars Olsen Østerholt hedret med forsvarsmedaljer

Moe Tyr tok årets tredje seier lørdag

Moe Tyr vant i V75 på lørdag

Gode prestasjoner i NM i Orkdal

Fartskontroll i Øvre Gjerstad i dag resulterte i 8 forenklede forelegg. Illustrasjonsfoto.

Ny fartskontroll på Gjerstadveien ga penger til statskassen

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand