2018-tall fra NAV er publisert. Illustrasjonsbilde.
2018-tall fra NAV er publisert. Illustrasjonsbilde.

57% av Gjerstads innbyggere får NAV-støtte

De årlige tallene for utbetalte stønader fra NAV er nylig klare. 

I følge statistikken har 1412 av totalt 2459 fastboende gjersdølinger stønad fra NAV i løpet av 2018. Pr. mottaker er snittsum kr. 182 000,- Totalt utbetalte NAV kr. 257 millioner i stønader til gjersdølinger i fjor. 119 millioner av disse er imidlertid helt normal alderspensjon. Likevel viser totaltallene at samlede ytelser fra NAV er større i østregionen enn i resten av Aust-Agder. Sannsynligvis henger dette sammen med de generelle levekårsutfordringene i distriktet. 

De øvrige kommunene varierer fra 41% (Bykle) opp til Tvedestrand (56%), Risør (57%) og Gjerstad (57%).  Vegårshei skiller seg litt ut fra de tre andre østkommunene, der 50% av innbyggerne har mottatt støtte fra NAV i 2018.

Stønadene til innbyggerne i Gjerstad er fordelt slik (i antall millioner kroner) :

 • Tiltakspenger: 1
 • Dagpenger: 6
 • Stønad til enslig mor eller far: 1
 • Sykepenger: 21
 • Arbeidsavklaringpenger: 21
 • Uføretrygd og yrkesskade: 73
 • Kontantstøtte: 1
 • Barnetrygd: 6
 • Foreldrepenger: 5
 • Alderspensjon: 119
 • Ytelser til gjenlevende: 2
 • Grunn- og hjelpestønad: 2

 

Flere saker

Ordfører Inger Løite (Ap)

Ny konstellasjon i Gjerstad kommunestyre

Her er info om årets Gjerstadmarsj.

Bli med på Gjerstadmarsjen på søndag!

Inger Løite fortsetter som ordfører i Gjerstad med støtte av Høyre og Fremskrittspartiet.

Disse tre skal styre Gjerstad de neste fire årene

Torhild og Steinar Aasbø ble tildelt kommunens kulturpris for 2018. Hvem bør få den i år?

Hvem fortjener å få Gjerstad kommunes kulturpris i år?

Inger Hommefoss blir Arbeiderpartiets 1. vararepresentant til kommunestyret i Gjerstad.

Disse var nærmest en plass i kommunestyret i Gjerstad

Kai Ove Sandåker er klar for en ny runde i kommunestyret i Gjerstad.

Disse kom inn i kommunestyret i Gjerstad

Fylkesordførerkandidat Arne Thomassen (H) kan være godt fornøyd med oppslutningen fra velgerne i Gjerstad.

Høyre størst i Gjerstad i fylkestingsvalget

Dette kommunestyret blir nå erstattet av 17 nye representanter. Hvem det blir, avklares tirsdag.

Nå starter kampen om posisjonene i kommunestyret i Gjerstad