2018-tall fra NAV er publisert. Illustrasjonsbilde.
2018-tall fra NAV er publisert. Illustrasjonsbilde.

57% av Gjerstads innbyggere får NAV-støtte

De årlige tallene for utbetalte stønader fra NAV er nylig klare. 

I følge statistikken har 1412 av totalt 2459 fastboende gjersdølinger stønad fra NAV i løpet av 2018. Pr. mottaker er snittsum kr. 182 000,- Totalt utbetalte NAV kr. 257 millioner i stønader til gjersdølinger i fjor. 119 millioner av disse er imidlertid helt normal alderspensjon. Likevel viser totaltallene at samlede ytelser fra NAV er større i østregionen enn i resten av Aust-Agder. Sannsynligvis henger dette sammen med de generelle levekårsutfordringene i distriktet. 

De øvrige kommunene varierer fra 41% (Bykle) opp til Tvedestrand (56%), Risør (57%) og Gjerstad (57%).  Vegårshei skiller seg litt ut fra de tre andre østkommunene, der 50% av innbyggerne har mottatt støtte fra NAV i 2018.

Stønadene til innbyggerne i Gjerstad er fordelt slik (i antall millioner kroner) :

 • Tiltakspenger: 1
 • Dagpenger: 6
 • Stønad til enslig mor eller far: 1
 • Sykepenger: 21
 • Arbeidsavklaringpenger: 21
 • Uføretrygd og yrkesskade: 73
 • Kontantstøtte: 1
 • Barnetrygd: 6
 • Foreldrepenger: 5
 • Alderspensjon: 119
 • Ytelser til gjenlevende: 2
 • Grunn- og hjelpestønad: 2

 

Flere saker

Agnete Aasbø

-Tilbudene blir ikke borte!

Elevene ved Gjerstad skole hadde grillfest for å markere slutten på skoleåret.

Siste skoleavslutning på Gjerstad skole

Opprop mot nedleggelse av Familiehuset

Ordfører Inger Løite

- Omorganisering og endringer i Familiehuset i Gjerstad

Ellen Bakke er tidligere ansatt i Familiehuset i Gjerstad

Nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad

- Hastverks-nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad gagner ingen

Staysman & Lazz under sin konsert fredag kveld

Gjerstad LIVE legges ned

Gro Eskeland er Senterpartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for SP - Gro Eskeland